Izaberite vaš jezik

ћирилица   latinica

KRITERIJUMI

DRAGI NAŠI,

Pošto je naša Una Serbica mlada ali ozbiljna organizacija, a naš tim još uvek raste, da bismo bili odgovorni i da ne bismo izneverili vaša očekivanja u nastavku možete pronaći kategorije lica i informacije o vrstama pomoći koje vam kao organizacija možemo pružiti. Kako budemo rasli i jačali mi, bićemo u mogućnosti da više pomognemo vama.

Organizacija Una Serbica pomaže licima koja su izbegla tokom ratova u Republici Hrvatskoj i BiH i povratnicima na te teritorije:
 • Socijalno ugroženim licima, socijalno ugroženim porodicama i staračkim domaćinstvima;
 • Porodicama sa invalidima ili teško obolelim članom porodice;
 • Porodicama čiji je član poginuo ili se vodi kao nestalo lice u ratnim sukobima na području bivše SFRJ (Hrvatska i BiH), borcima i invalidima rata;
 • Porodicama sa nerešenim stambenim pitanjima i jednočlana izbeglička domaćinstva- lice starije od 50. godina koje je socijalno ugroženo;
 • Pomoć pri školovanju dece palih boraca do 26.god. života;
 • Pomoć izbeglim licima I povratnicima nesposobnim za rad;
Organizacija vam nudi pomoć:
 • Planira i organizuje akcije prikupljanja donatorskih sredstava za pomoć gore navedenim licima;
 • Pomoć za i pri kupovini manjih poljoprivrednih mašina, domaćih životinja za uzgoj, bele tehnike, nameštaja, pokućstva itd;
 • Administrativno-pravnu pomoć, pravno savetovanje izbeglim licima ili povratnicima u ostvarivanju svojih zakonskih prava;
 • Istupanja pred državnim organima i drugim organizacijama, prikupljanja informacija od nadležnih institucija u ime onih lica koja humanitarnu organizaciju za to ovlaste;
Organizacija ne vrši u humanitarne svrhe:
 • Plaćanje državnih administrativnih taksi, overe ugovora i dokumenata kod notara, plaćanje komunalnih usluga, pomoć u vidu gotovog novca, namirnica, lekova, vraćanje dugova i sl.

Ovim putem vas takođe obaveštavamo da će organizacija uzimati u razmatranje samo pravno-validnu dokumentaciju.