Izaberite vaš jezik

ћирилица   latinica

Una Serbica proslavlja svoju drugu godinu

Pre 2 godine, sa željom i ljubavlju, stvorili smo Una Serbicu.

Već 2 godine, s ljubavlju, svakodnevnim radom, bez velikih obećanja, i ne preskačući na svom putu humanosti, ništa, bez prečica i privilegija, ličnih ili za organizaciju, borimo se za vaše poverenje.

Svaki dan je rad, i borba, svaki dan je nova pobeda da Srbi, izbegli i prognani, ipak imaju svoju organizaciju, posvećenu humanitarnom radu, i samo njima.

Danas, posle 2 godine, sebe hrabrimo da nastavimo još jače, a vama obećavamo da se naš cilj neće promeniti, i da će naš put ostati posvećen samo vama. Naš zadatak, je obećanje koje smo vam dali. Naš put, je čestitost i hrabrost, jer sve ostalo ste već čuli i videli.

Ostanite uz nas, sa vama možemo sve.

Za njih, za vas, za sve naše ljude.